Folklórna skupina Lubená
Jozef Strečanský

Je nemožné písať o folklórnej skupine Lubená z Poluvsia a nespomenúť predtým jedného človeka. Je ním Jozef Strečanský, zakladateľ skupiny, jej dlhoročný vedúci, zberateľ tradičnej kultúry, organizátor folklórneho hnutia na hornej Nitre. Jozef Strečanský sa narodil 12. októbra 1957 ako prvý z troch synov. Detstvo prežil v rodnej dedine, v Poluvsí. Svoje študentské roky zavŕšil absolvovaním Slovenskej vysokej technickej školy v Bratislave v roku 1982.  V roku 1984 založil a viedol FSk Lubená, v roku 1991 založil DFS Malá Lubená. Jeho život však 16. februára 1996 ukončila tragická autonehoda.
Vyrastal v rodine a v širšom prostredí, v ktorom ešte bola živá ľudová pieseň, niektoré zvyky a zachovalo sa staré pracovné náčinie. Už v tých časoch začal rozvíjať záľubu vo folklóre aj medzi svojimi rovesníkmi. V roku 1984 sa dlhoročná práca Jozefa Strečanského zhmotnila do založenia folklórnej skupiny Lubená a do jej úspešného vystúpenia na I. folklórnych slávnostiach v Kamenci pod Vtáčnikom. Jozef Strečanský spočiatku zastával funkcie vo všetkých zložkách folklórnej skupiny ako tanečník, spevák aj muzikant. Po krátkom čase ostal verný najmä svojim husličkám a spevu. Majúc na zreteli budúcnosť založil aj detský folklórny súbor Malá Lubená.
Po rokoch výskumu v Poluvsí a okolitých dedinách Jozef Strečanský spracoval rodinné zvykoslovie, z ktorého prevažnú časť má FSk Lubená vo svojom repertoári dodnes. Výsledkom jeho výskumu je aj takmer 300 ľudových piesní z Poluvsia a okolia.  
Jozef Strečanský ako člen poradného zboru pre folklór a programovej komisie folklórnych slávností pri vtedajšom Hornonitrianskom osvetovom stredisku v Prievidzi vypracoval alebo sa podieľal na vypracovaní a realizácii viacerých folklórnych projektov. Jedným z nich sú aj Zimné slávnosti folklóru.
Jozef Strečanský svojím nadšením pre tradície „nakazil“ mnohých ľudí, získal si veľa priateľov, s ktorými sa svojimi skúsenosťami vzájomne obohacovali. Za rozvoj folklórneho hnutia boli Jozefovi Strečanskému udelené viaceré vyznamenania. To posledné – medailu Daniela Gabriela Licharda, za celoživotnú, obetavú činnosť v Dedinskej folklórnej skupine Lubená, jej príkladné pôsobenie v ochrane a šírení bohatstva ľudového folklórneho umenia, udelenú in memoriam 9. 10. 1999, prevzala už len jeho rodina.
Späť