Folklórna skupina Lubená
Repertoár FSk Lubená

Repertoár FSk je tematicky zameraný na výber piesní, zvykov a tancov z obcí Poluvsie, Pravenec, Nedožery-Brezany a Lazany. Hudobný, spevný a ostatný materiál získaval Jozef Strečanský vlastným výskumom. Výsledky svojej výskumnej práce využil na scénické pásma a to spôsobom, ktorý nepotlačil autentickosť materiálu. Na základe jeho výskumov boli spracované i ďalšie programy.

Folklórna skupina Lubená má spracované námety kalendárneho a rodinného obradového zvykoslovia, ale aj rôzne pracovné či tanečné príležitosti, ktoré zobrazujú život dedinského človeka približne do konca druhej svetovej vojny.
Z kalendárneho obradového a pracovného cyklu sú to fašiangy, stavanie májov, žatva a dožinky, zimné pracovné večery a vianočné obdobie.
Životný cyklus človeka zachytáva zinscenovanie krstín a svadobného veselia. Iné príležitosti sú zachytené v prevedení tanečných zábav a regrútskej rozlúčky.
Okrem pogramov je súčasťou repertoáru skupiny i množstvo piesní z hornej Nitry a niektoré z nich sú i zachytené na dvoch CD Folklórnej skupiny Lubená. Sú to napríklad piesne z robôt, vysťahovalecké piesne, svadobné, mládenecké i dievčenské piesne a pod.
Skladanie vienka na svadbe je ďalší program, ktorý prezentuje Folklórna skupina Lubená na svadbách na základe záujmu.
Späť