Folklórna skupina Lubená
Súčasnosť FSk Lubená

Folklórna skupina Lubená pôsobí na hornej Nitre už niekoľko desiatok rokov. Vznikla v obci Poluvsie v roku 1984 na podnet dlhoročného vedúceho Ing. Jozefa Strečanského. Jej zakladateľovi – Jozefovi Strečanskému sa podarilo postaviť pevné základy v podobe zozbieraných piesní, zvykoslovia a predmetov, ale i v podobe zanietenosti ľudí podieľajúcich sa na pôsobení a fungovaní skupiny.
Folklórna skupina Lubená sa venuje zachovávaniu a prezentovaniu ľudových zvykov a tradícií svojej obce a farnosti. Je občianskym ZDRUŽENÍM pre výskum, ochranu, propagáciu a šírenie tradičnej a ĽUDOVEJ KULTÚRY na hornej Nitre. Folklórny materiál čerpá z vlastných výskumov a zo zbierok Jozefa Strečanského, ktorý zozbieral piesne, tance a zvykoslovie z obcí Poluvsie, Pravenec a Nedožery – Brezany, patriacich do jednej farnosti. V súčasnosti má Folklórna skupina Lubená 32 stálych členov, prevažne z obcí Poluvsie, Pravenec a Nitrianske Pravno.
K činnosti Folklórnej skupiny Lubená tiež okrem vystúpení v okolitých obciach regiónu i Slovenska, na folklórnych festivaloch a súťažných prehliadkach  patria aj vlastné podujatia a aktivity, ako sú napríklad výročia, celovečerné programy a podujatie na počesť zakladateľa skupiny – Pamätnica Jozefa Strečanského. Členovia skupiny obohacujú kultúrny život v obci aktivitami ako je obnovenie fašiangovej tradície a usporiadanie autentického fašiangového sprievodu, po ktorom podľa tradície nasleduje pochovávanie basy, počas Vianoc je to sprievod Betlehemcov (koledovníkov) a pod. Vedúcim skupiny je v súčasnosti Ing. Jozef Beňadik.
Späť