Folklórna skupina Lubená
História

Začiatky Folklórnej skupiny Lubená sa odvíjali od života Jozefa Strečanského, jej zakladateľa. Folklórnu skupinu Lubená tvorí ženská, mužská spevácka skupina a ľudová hudba. Ich vyformovanie znamenalo vznik dedinskej folklórnej skupiny.
V roku 1982 sa Jozef Strečanský začal naplno venovať svojej srdcovej záležitosti. V tom období začal organizovať prvé nácviky so staršími ženami. Neskôr Jozef zoskupil 9 mladých dievčat vo veku 12-16 rokov, ktoré tvorili základ vznikajúcej folklórnej skupiny. Dievčenská skupina pod Jozefovým vedením začala nacvičovať zozbierané piesne, tance, aj zvykoslovie. Prvý krát sa už v komletnom zložení a vlastných krojoch FSk Lubená predstavila v roku 1984 na prvom ročníku Folklórnych slávností pod Vtáčnikom v Kamenci pod Vtáčnikom v programe „Stretnutie“. V tomto istom roku ženská spevácka skupina spolu s ľudovou hudbou nahrávala piesne do rozhlasovej relácie Klenotnica ľudovej hudby.

Do konca roka 1984 sa zakladateľovi podarilo rozšíriť rady ešte viac a priviesť k ženám aj chlapov z Poluvsia i Pravenca. Ich počet a zloženie sa v prvých rokoch ustálil a niektorí z pôvodných členov pôsobia v Lubenej do súčasnosti.
Nadšenie pre tradície priviedlo niektorých členov aj k inej činnosti ako sú napríklad tradičné remeslá, uchovávanie a oživovanie tradícií v modernom živote, ako je i fašiangovanie. Nemenej dôležitým a dosť zábavným sa teda vďaka Jozefovi Strečanskému stalo oživenie v tom čase zaniknutej fašiangovej tradície. Obnovený zvyk sa preniesol do súčasnosti a v dedine sa stalo chodenie po domoch na ostatné fašiangy samozrejmým javom.

Ľudová hudba folklórnej skupiny Lubená sa začala formovať takmer súčasne s dievčenskou speváckou skupinou. Boli to doslova prvé pokusy zostaviť si muzičku. Už skutočnú ľudovú hudbu sa podarilo zostaviť začiatkom roka 1984 v zložení primáš – Jozef Strečanský, druhé husle, kontráš, kontrabasista, neskôr k nim pribudol harmonikár a heligonkár.  Dnes má ľudová hudba 7 členov a je spestrená i zvukmi cimbalu.

Späť